Header afbeelding
Verwerking van persoonsgegevens van ‘Vrienden van St. Hubertus’


Persoonsgegevens van sponsors en donateurs worden door muziekvereniging St. Hubertus verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
- Facturatie / Aankondiging automatische incasso
- Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Opgave als ‘Vriend van St. Hubertus’

Voor de bovenstaande doelstellingen kan muziekvereniging St. Hubertus de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Bedrag

Uw persoonsgegevens worden door muziekvereniging St. Hubertus opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:
- Gedurende de periode dat men gezien wordt als: Sponsor; ‘Vriend van St. Hubertus’; donateur.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Zie de contact-sectie van onze website voor onze contactgegevens.